καλλιέργεια

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Ίσως να μην ασχολείσαι με το κυνήγι ή το ψάρεμα, όμως ως γεωργός και υπεύθυνος πολίτης ενδιαφέρεσαι για την ανάπτυξη της υπαίθρου πα την προστασία των αγρίων ζώων και του περιβάλλοντος.

Αποτελεί γεγονός ότι η σύγχρονη γεωργία ικανοποιώντας τις απαιτήσεις για αυξημένη παραγωγή προϊόντων οδήγησε σε επιπτώσεις όσον αφορά:

•  την υγεία του αγρότη, των κατοίκων των γεωργικών περιοχών και του καταναλωτή

•  τη ρύπανση και εξάντληση των υδατικών πόρων

•  την υποβάθμιση του εδάφους

•  τη μείωση ή εξαφάνιση των ωφέλιμων για τη γεωργία εντόμων, μικροοργανισμών και λοιπών ειδών της πανίδας.

Η ύπαρξη πτηνών και θηλαστικών στο χωράφι σου αποτελεί ένδειξη ενός υγιούς οικοσυστήματος, κάθε δράση λοιπόν για την προστασία τους είναι σίγουρο πως θα έχει και άλλα οφέλη.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ

Στη συνέχεια αναφέρονται απλές πρακτικές οι οποίες βοηθούν εσένα και την πανίδα, ως γεωργός είσαι ο μόνος που μπορείς να τις εφαρμόσεις, άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την πολιτεία και τις κυνηγετικές οργανώσεις.

Γεωργός και πανίδα ωφελούνται όταν:

•  υπάρχουν διαφορετικά είδη καλλιεργειών σε μία περιοχή

•  περιοδικά το χωράφι αφήνεται ακαλλιέργητο ή γίνεται σπορά με ψυχανθή (μηδική, τριφύλλι, βίκο κ.α.) για τον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο και έλεγχο των ασθενειών, ζιζανίων και επιβλαβών εντόμων

•  διατηρούνται οι ανεμοφράκτες (δέντρα και θάμνοι) για την προστασία της καλλιέργειας από τον άνεμο, όπως και λωρίδες από πολυετή αγρωστώδη φυτά (δακτυλίδα κ.α.) για την αντιμετώπιση της απομάκρυνσης των αγροχημικών και του πολύτιμου εδάφους από τις βροχές

•  αποφεύγεται όπου είναι δυνατό το φθινοπωρινό όργωμα ή φρεζάρισμα ή εάν τελικά κρίνεται απαραίτητο αφήνονται χωρίς κατεργασία τα περιθώρια του αγρού ή κάποιες λωρίδες

•  αποφεύγεται η κατεργασία του εδάφους σε σημεία που δεν καλλιεργούνται, διότι ευνοούνται τα ετήσια ζιζάνια

•  η θεριζοαλωνιστική μηχανή κινείται με μικρή ταχύτητα.

Η πανίδα ωφελείται όταν:

•  φυτεύονται δέντρα και θάμνοι (ιδίως καρποφόρα) σε θέσεις όπου η καλλιέργεια δεν έχει οικονομικό όφελος ή υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης του εδάφους

•  σε διάσπαρτες θέσεις (έκτασης ενός στρέμματος περίπου) γίνεται πρόχειρη σπορά με φυτά σημαντικά για την άγρια πανίδα όπως σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, βίκος, ηλίανθος, σουσάμι και μίγματα αυτών

•  καθυστερείται ο πρώτος θερισμός των λειμώνων της μηδικής μερικές μέρες, ώστε να μην καταστραφούν οι φωλιές σε περιοχές που διαβιούν πεδινές πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια κ.λ.π.

•  στα σιτηρά δεν εφαρμόζονται γεωργικά φάρμακα ή θερισμός στα κεφαλαρώματα (άκρες του αγρού που τα γεωργικά μηχανήματα παίρνουν στροφή)

•  δεν πραγματοποιείται ή καθυστερείται το κάψιμο της καλαμιάς ή πραγματοποιείται τμηματικά (σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η ύπαρξη λωρίδων από ηλίανθο)

•  αποτρέπεται η έντονη βόσκηση των χόρτων στη βάση των φυτοφρακτών

•  προστατεύονται και συντηρούνται οι θέσεις που υπάρχει νερό

•  η θεριζοαλωνιστική μηχανή ξεκινά την πορεία από την μέση του αγρού προς τις άκρες μειώνοντας την πιθανότητα εγκλωβισμού και θανάτωσης των ζώων.

 

 

Τι μπορείς να κάνεις για να μειώσεις τις επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων:

•  κατέφυγε στην χρησιμοποίηση τους όταν και όπου είναι ανάγκη και κατόπιν συμβουλής του γεωπόνου, θα γλιτώσεις χρήμα, χρόνο και παράλληλα θα προστατευθούν οι ωφέλιμοι οργανισμοί

•  επέλεξε τα λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία σου και την άγρια πανίδα, απέφυγε τα ευρέως φάσματος, υψηλής τοξικότητας και υπολειμματικότητας

•  πραγματοποίησε όσο το δυνατόν λιγότερες εφαρμογές και μην υπερβαίνεις τη συνιστώμενη δόση

•  ψέκασε κατά τις απογευματινές ώρες και όταν δεν φυσάει άνεμος

•  ρύθμισε το μέγεθος των σταγονιδίων ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες από την διασπορά του ψεκαστικού υγρού

•  μην εφαρμόζεις ή επικάλυψε καλά τα εντομοκτόνα σε κοκκώδη μορφή όταν υπάρχει κίνδυνος πρόσληψης τους από τα πτηνά

•  στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας μπορείς να δημιουργήσεις «θέσεις – παγίδες» όπου η σπορά πραγματοποιείται νωρίτερα συγκεντρώνοντας τα επιβλαβή έντομα. Η εφαρμογή του γεωργικού φάρμακου στις θέσεις αυτές μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει την ανάγκη εφαρμογής σε όλο το χωράφι

•  μην πετάς άδεια σκευάσματα σε υδατοσυλλογές όπως και μην ξεπλένεις τον εξοπλισμό σου σε αυτές.

 

 

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του φθινοπωρινού οργώματος και φρεζαρίσματος:

τα υπολείμματα της καλλιέργειας μετά τον θερισμό δεν

εκμεταλλεύονται από την πανίδα για τροφή και κάλυψη

μπορεί να μειώσει επικίνδυνα την οργανική  ουσία

αυξάνει την απομάκρυνση του εδάφους και την έκπλυση

των αγροχημικών προς τα επιφανειακά και υπόγεια νερά

κοστίζει χρόνο, ενέργεια και χρήμα

 

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

•  Επικοινώνησε με την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης για την επιδότηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, τα οποία είναι:

-      βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

-      μείωση της νιτρορύπανσης

-      μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

-      διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών

-      εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

-      εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας.

•  Επικοινώνησε με την Δασική Υπηρεσία για την επιδότηση του μέτρου δάσωσης των γεωργικών εκτάσεων.

•  Επικοινώνησε με τον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής σου για την πραγματοποίηση σπορών και φυτεύσεων δέντρων και θάμνων, βάση του προγράμματος βελτίωσης βιοτόπων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.

•  Ζήτησε την συμβουλή γεωπόνων, δασολόγων και διαχειριστών άγριας πανίδας.