Καλά νέα για τη μπεκάτσα απ' την Ιταλία

Επιβεβαιώνοντας τα επιστημονικά δεδομένα κάρπωσης των κυνηγών μπεκάτσας (στην Ελλάδα το πρόγραμμα Άρτεμις της ΚΣΕ), τα οποία χαρακτηρίζουν σταθερό τον πληθυσμό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απομακρύνει τη μπεκάτσα από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση ειδών. Συνέπεια αυτού είναι η ΜΗ εκπόνηση νέου διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για τη μπεκάτσα.

Παράλληλα τα νέα διεθνή σχέδια διαχείρισης για τα ορτύκι, σταρήθρα, τρυγόνι, σουβλόπαπια και καλημάνα θα γίνουν με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυνηγετικών Οργανώσεων FACE και των μελών αυτής.

Ηθικόν δίδαγμα

Συμπληρώνουμε το Άρτεμις με θρησκευτική ευλάβεια.
Είναι το διαβατήριο για τη διατήρηση του κυνηγίου.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση