φυσικά και επιτρέπεται το κυνήγι στις περιοχές Natura 2000

“ Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών “ Οδηγία για τα Πτηνά”.
Το παραπάνω κείμενο της Ε.Ε. είναι στα Ελληνικά. Διαβάστηκε από Ελλαδίτες και Κυπρίους.

Ερμηνεία στην Ελλάδα:

Η έκφραση Το γεγονός ότι η περιοχή έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000 περιλαμβάνεται στην αιτιολόγηση απαγόρευσης θήρας. Άρα ο Έλληνας υπάλληλος του ΥΠΕΚΑ διάβασε (; ) το έγγραφο και κατανόησε πως το κυνήγι απαγορεύεται εντός περιοχών Natura 2000.

Ερμηνεία στην Κύπρο:

Το κυνήγι επιτρέπεται στις περιοχές «Natura 2000», καθώς δεν απαγορεύεται ούτε από τη σχετική εθνική νομοθεσία ούτε από τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, επισημαίνει σε απάντησή του στον βουλευτή των Οικολόγων Γ.Περδίκη, ο υπουργός Εσωτερικών Σ.Χάσικος, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.Σημειώνει μάλιστα ο υπουργός ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει τη σημασία της θήρας στις αγροτικές περιοχές.

Μεταξύ μας το έγγραφο λέει πως το κυνήγι είναι συμβατή με το δίκτυο Natura 2000 δραστηριότητα, αλλά μη το φέρετε απότομα στο ΥΠΕΚΑ και πάθουν κάνα σοκ...

Η παρουσία των κυνηγών αποτρέπει παράνομες δραστηριότητες

Λευκωσία: Το κυνήγι επιτρέπεται στις περιοχές «Natura 2000», καθώς δεν απαγορεύεται ούτε από τη σχετική εθνική νομοθεσία ούτε από τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, επισημαίνει σε απάντησή του στον βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, ο υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σημειώνει μάλιστα ο υπουργός ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει τη σημασία της θήρας στις αγροτικές περιοχές. «Στο συνέδριο για τις περιοχές του δικτύου «Natura 2000» που πραγματοποιήθηκε στο Bath της Μ. Βρετανίας, οι ειδικοί επιστήμονες συμπέραναν ότι «...η δραστηριότητα της θήρας είναι συμβατή με την προστασία μιας περιοχής αρκεί να υπόκειται σε χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς». Τέτοιοι περιορισμοί υφίστανται στη χώρα μας», αναφέρει ο υπουργός.

Προσθέτει ακόμα ότι η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), υποστηρίζει πως: «η χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, εάν είναι αειφόρος, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διατήρησή τους επειδή τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που αντλούνται από τη χρήση, προσφέρουν κίνητρα στους ανθρώπους για να διατηρήσουν τους πόρους».

«Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει ότι η παρουσία των παραδοσιακών χρηστών, όπως είναι οι κυνηγοί, σε συγκεκριμένες περιοχές είναι δυνατό να περιορίσει όχι μόνο τη λαθροθηρία αλλά και άλλες παρανομίες όπως π.χ. οι εκχερσώσεις, λαθροϋλοτομία κ.λπ.», αναφέρει ο κ. Χάσικος.

Επισημαίνει ακόμα ότι το κυνήγι είναι μια αρχέγονη δραστηριότητα, η διαχείριση της οποίας αποτελεί αντικείμενο της θηραματολογικής επιστήμης, η οποία εξετάζει ξεχωριστά και ανεξάρτητα, την κάθε περίπτωση, για την επιλογή της σωστότερης δυνατής απόφασης.

«Επιπρόσθετα, το κυνήγι αποτελεί ένα σημαντικό διαχειριστικό μέτρο στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες, κατά τη λήψη των διάφορων διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνουν από καιρού εις καιρόν, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες, όπως προβλέπουν οι διεθνείς οδηγίες και συμφωνίες», προσθέτει.

Σημειώνει ακόμα ότι οι απαγορεύσεις καλλιεργούν το αίσθημα της αδικίας στον τοπικό πληθυσμό στερώντας τις παραδοσιακές δραστηριότητές του, ενώ παράλληλα ευνοούν τους παρανόμους, οι οποίοι ανεξέλεγκτα πλέον λυμαίνονται τις προστατευόμενες περιοχές.

Ο κ. Χάσικος επισυνάπτει καταληκτικά στην απάντησή του προς τον κ. Περδίκη το σημείο (4) της Συμφωνίας μεταξύ BirdLife International και FACE όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πουλιά. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι δύο οργανώσεις υποστηρίζουν την υλοποίηση του δικτύου «Natura 2000» και αναγνωρίζουν τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας και της ενεργητικής διαχείρισης των οικολογικών ενδιαιτημάτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Γράφει: Φρίξος Δαλίτης

Αλίευση: